10 Туруктуу өнүгүү максаты

Теңсиздикти азайтуу

Өлкөлөр ичиндеги жана алардын ортосунда теңсиздикти азайтуу.

10

10 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

10.1 2030-жылга чейин, калктын төмөнкү 40 пайызынын кирешесинин өсүшүн мамлекеттик орточо көрсөткүчтөн акырындык менен камсыз кылуу;

10.2 2030-жылга чейин мыйзамдуу колдоп, адамдардын жашына, жынысына, майыптыгына, расасына, улутуна, тегине, динине жана экономикалык же башка абалына карабастан коомдук, экономикалык жана саясий турмушка жигердүү катышуусуна колдоо көрсөтүү;

10.3 Мүмкүнчүлүктөрдүн теңдигин камсыз кылуу жана жыйынтыктардагы келип чыккан теңсиздикти кыскартуу, анын ичинде басмырлоочу мыйзамдарды, саясатты жана практиканы жок кылуу жана ушул максатка ылайыктуу мыйзамдарды, саясатты жана чараларды жайылтуу;

10.4 Тийиштүү саясатты, айрыкча бюджеттик-салыктык саясаттыжана социалдык коргоо жана эмгек акы маселелери саясатын кабыл алып, жана акырындык менен кеңири теңчиликке жеткиликтүүсүн камсыз кылуу;

10.5 Дүйнөлүк каржы базарларын жана мекемелерин жөнгө салуу жана мониторинг жүргүзүү ыкмаларын өркүндөтүп, ырааттуу колдонуу;

10.6 Дүйнөлүк эл аралык экономикалык жана каржы мекемелериндеги чечимдерди кабыл алуу процессинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн көбүрөөк өкүлчүлүгүн жана добуш берүү үнүн камсыз кылуу, бул институттарды натыйжалуу, ишенимдүү, отчеттуу жана мыйзамдуу болуусун камсыз кылуу;

10.7 Пландаштырылган жана жакшы иштелип чыккан миграция саясатын ишке ашыруу аркылуу тартиптүү, коопсуз, мыйзамдуу жана жоопкерчиликтүү миграцияны жана адамдардын мобилдүүлүгүн илгерилетүүгө таасир берүү.

10.A Дүйнөлүк Соода Уюмунун келишимдерине ылайык, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө, айрыкча начар өнүккөн өлкөлөргө өзгөчө жана дифференциалдык мамиле принцибин ишке ашыруу;

10.B Улуттук пландарга жана программаларына ылайык, өзгөчө муктаждыгы начар өлкөлөргө, Африка өлкөлөрүнө, өнүгүп келе жаткан кичинекей арал мамлекеттерге жана деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө, өнүгүүгө расмий жардам жана каржылык агымдарды, анын ичинде түздөн-түз чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга үндөө;

10.C 2030-жылга чейин мигранттар которгон суммадагы операциялык чыгымдарды которулган сумманын 3 пайызына чейин кыскартуу жана чыгымдар 5 пайыздан ашып кеткен акча которуу каналдарын жок кылуу.  

Кыргыз Республикасындагы Туруктуу өнүгүү максаттары

Туруктуу өнүгүү максаттары – бул эл аралык коомчулуктун алдында турган жакынкы 15 жылда теңсиздик менен жакырчылыкты жоюу, социалдык интеграцияга жетишүү, глобалдык климаттын өзгөрүшүн токтотуу жана дүйнөнү куруу, мында биздин урпактардын татыктуу жашоосу үчүн ресурстардын жетиштүүлүгү болгон 17 максаттын жана 169 милдеттердин комплекси. Максаттар туруктуу өнүгүүнүн 3 негизги аспектисинен турган: экономикалык өсүштү, социалдык интеграцияны жана айлана чөйрөнү камтыган тең салмактуу прогрессти камсыздоого багытталган чараларды өзүнө камтыйт алар глобалдуу жана универсалдуу мүнөздө болушат, бирок локалдуу контекстин шарттарына жараша дифференциалдуу өзгөрүү мүмкүндүгүнө жол берет.

2015-жылдын 25-сентябрында БУУнун 193 мүчө-мамлекеттери туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча милдетттенмелерди алышкан. Бул чечим «Биздин дүйнөнүн кайра түзүлүшү: 2030-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартиби» документинде бекитилген.