Биз менен байланышуу

БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 611 211
Факс: +996 312 611 217

Биздин агенттиктер менен байланышуу

ФАО
720001, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 26
Тел.: +996 312 398 021
Факс: +996 312 398 020
ЭАЭУ
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 197
Тел.: +996 312 662 063
МЭАУ
720011, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 103
Тел.: +996 312 988 011
Факс: +996 312 988 014
ГИКК
БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 611 213
БУУ АУЖКБ
БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 388 249
Факс: +996 312 612 673
БУУнун Аялдар түзүмү
720001, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Киев көчөсү, 195
Тел.: +996 312 988 016
ЮНЭЙДС
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 52-54
Тел.: +996 312 611 232
БУУӨП
БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 611 211
Тел.: +996 312 611 213
Факс: +996 312 611 217
ЮНЕСКО
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Эркиндик бул., 54
Тел.: +996 312 626 761
Тел.: +996 312 664 772
Тел.: +996 312 624 681
Факс: +996 312 626 761
ЮНФПА
БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 611 202
Тел.: +996 312 611 203
Факс: +996 312 611 204
БУУ КЖКБ
БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 611 264
Тел.: +996 312 611 265
Тел.: +996 312 611 266
Тел.: +996 312 611 267
Факс: +996 312 611 271
ЮНИДО
720000, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Эркиндик бул., 9
Teл.: +996 312 880 681
БУУ БКБ
720001, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Киев көчөсү, 114/2
Тел.: +996 312 321 733
Тел.: +996 312 321 732
Факс: +996 312 321 893
БУУ Ыктыярчылары
БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Teл.: +996 312 611 205
ДАТП
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 52-54
Тел.: +996 312 660 033
Тел.: +996 312 660 034
Тел.: +996 312 660 035
Тел.: +996 312 660 036
Факс: +996 312 660 037
ДССУ
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 52-54
Teл.: +996 312 624 192
Факс: +996 312 624 193