Биз менен байланышуу

БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 611 211
Факс: +996 312 611 217

Бизге социалдык түйүндөрдөн көз салыңыз

Биздин агенттиктер менен байланышуу

ФАО

720017, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Манасчы Сагынбая көчөсү, 215
Тел.: +996 312 317 650
Факс: +996 312 318 005

ГИКК

БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 611 213

БУУ КЖКБ

БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Тел.: +996 312 611 264
Тел.: +996 312 611 265
Тел.: +996 312 611 266
Тел.: +996 312 611 267
Факс: +996 312 611 271

БУУ Ыктыярчылары

БУУ үйү
720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Чүй проспекти, 160
Teл.: +996 312 611 205

ДССУ

720040, Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 52-54
Teл.: +996 312 624 192
Факс: +996 312 624 193