БУУ Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүү максаттарын кантип колдоп жатат

БУУ жана анын Кыргызстандагы өнөктөштөрү Туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү үчүн биргеликте иштешүүдө. Бул максаттар биз дуушар болгон глобалдуу көйгөйлөрдү чечүүгө, анын ичинде жакырчылык, теңсиздик, климаттын өзгөрүүсү, айлана чөйрөнүн абалынын начарлоосу, өнүгүүнүн жоктугу, ошондой эле тынчтык жана ар бир адам үчүн адилеттүүлүккө байланышкан көйгөйлөргө багытталган. Максаттар бири бири менен байланышкан. Бир да адамды артта калтырбоо үчүн биргеликте аракет кылуу маанилүү.