Sustainable Development Goal
1

Жакырчылыкты жоюу

Жакырчылыктын бардык түрүн биргеликте жоюу.

1 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

1.1 2030-жылга чейин улуттук аныктамаларга ылайык, жакырчылыкта жашаган эректердин, аялдардын жана бардык жаштагы балдардын санын жок дегенде жарымына чейин азайтуу.

1.2 2030-жылга чейин бардык эркектер жана аялдар, айрыкча аз камсыз болгондор жана калктын аярлуу катмары экономикалык ресурстарга, ошондой эле базалык кызматтарга, жерге жана жеке менчиктин башка түрлөрүнө, мураска алган мүлккө, табигый ресурстарга, ылайыктуу жаңы технологияларга жана микро каржылоо камтылган финансы кызматтарына ээ болуусун жана башкаруусун камсыз кылуу.

1.3 2030-жылга чейин оор абалда турган аз камсыз болгон жактардын жашоого болгон туруктуулугун жогорулатуу жана климаттын өзгөрүүсүнөн пайда болгон экстремалдык көрүнүштөргө жана башка экономикалык, социалдык жана экологиялык толкундоолорго жана кырсыктарга карата корголуусун жогорулатуу.

1.4 Өнүккөн өлкөлөргө, айрыкча азыраак өнүккөн өлкөлөргө бардык түрдөгү жакырчылыкты жоюу боюнча программаларды жана стратегияларды жүзөгө ашыруусуна жетиштүү жана алдын ала болжолдонгон каражаттарды берүү үчүн маанилүү ресурстарды түрдүү булактардан, анын ичинде өнүктүрүү максатыда кызматташтыкты активдештирүүнүн негизинде мобилизациялоону камсыз кылуу.

1.5 Улуттук, аймактын жана эл аралык деңгээлдерде ишенимдүү стратегиялык механизмдерди түзүү. Алардын негизинде жакырчылыкты жоюу боюнча иш-чараларга тездетилген инвестиция кылууга көмөк көрсөтүү үчүн, жакырчылыктын жана гендердик аспекттердин кызыкчылыктарын эске алган өнүктүрүү стратегиялары жатышы керек.

Ушул Туруктуу өнүгүү максатына байланышкан негизги демилгелерибиздин жайгашкан жерлери