Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты Куруу Фонду


Кыргыз Республикасы

Баштоо: 2011-11-10
Аягы:

Фонд 2010-жылы Кыргызстанда улуттар аралык жаңжал чыкканда жана саясий кризис пайда болгондо алгачкы жардамын көрсөтүп, 2011-жылдын ноябрь айындагы шайлоого чейинки мезгилди камтыган ишмердүүлүккө 10 млн. АКШ долларын багыттаган.2013-жылдын сентябрь айында Фонд PRF механизминин алкагында 15,1 млн. АКШ доллары суммасында артыкчылыктуу план бекиткен. 2014-жылдын аягында БУУнун Тынчтык куруу фонду гендердик-сезимтал тынчтык куруу боюнча Башкы катчылыгынын жети пункттан турган иш-аракеттер планына ылайык Тез арада көңүл буруу субфондунун эки долбооруна кошумча 1,6 млн. доллар бекиткен. 2015-жылдын аягында Тажикстан менен 3 млн. долларга чек аралар аралык долбоор бекитилген.Тынчтык куруу фонду тарабынан 2017-жылдын декабрь айында бекитилген тынчтык куруу боюнча жаңы Артыкчылыктуу план радикализацияны жана күч колдонулган экстремизмди токтотууга, анын ичинде мамлекеттердин радикализацияга жакын болгон коомдор менен мамилесин жакшыртууга, радикализациянын жайылуусун токтотуу үчүн пенитенциардык системаны өркүндөтүүгө жана аялдарды жана жаштарды маргинализациялоо көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган.

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар

Маалымдама документтер