Sustainable Development Goal
8

Татыктуу жумуш жана экономикалык өсүү

Туруктуу, ар тараптуу экономикалык өсүшкө, бардыгы үчүн татыктуу жумуш жана өндүрүштүк иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү.

8 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

8.1 Улуттук шарттарга ылайык калктын жан башына эсептегенде экономикалык өсүштү камсыз кылуу, атап айтканда, өнүкпөгөн өлкөлөрдө ички дүң продуктунун жылына 7 пайыздан кем эмес өсүшү;

8.2 Диверсификация, техникалык модернизация жана инновация аркылуу экономикада өндүрүмдүүлүктүн өсүшүнө жетишүү, анын ичинде кошумча наркы жогору жана эмгекти көп талап кылган тармактарга басым жасоо;

8.3 Өндүрүмдүү ишмердүүлүктү, иш орундарын түзүүнү, ишкердүүлүктү, чыгармачылыкты жана инновациялык иш-аракеттерди өнүктүрүүгө багытталган саясатты илгерилетүү, ошондой эле микро, чакан жана орто ишканаларды расмий түрдө таанууга жана өнүктүрүүгө түрткү берүү, анын ичинде алардын финансылык кызматтарга жеткиликтүүсүнө таасир берүү;

8.4 2030-жылдын аягына чейинки мезгилдин ичинде керектөө жана өндүрүш тутумдарында глобалдык ресурстарды натыйжалуу пайдаланууну өркүндөтүп, туруктуу керектөө жана өндүрүш үлгүлөрү боюнча 10 жылдык иш-аракет стратегиясында көрсөтүлгөндөй, экономикалык өсүш айлана-чөйрөнүн деградациясы менен коштолбошу үчүн аракет кылуу жана өнүккөн өлкөлөр биринчилерден болуп алектениши керек;

8.5 2030-жылга чейин бардык аялдар жана эркектер, анын ичинде жаштар жана ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн толук кандуу жана үзүрлүү жумушка орношууга жана бирдей маанидеги эмгек үчүн бирдей эмгек акыга жетишүүнү камсыз кылуу;

8.6 2020-жылга чейин иштебеген, окубаган жана кесиптик чеберчиликке ээ болбогон жаштардын санын кыйла кыскартуу;

8.7 Мажбурлап иштетүүнү түп-тамыры менен жок кылуу, заманбап кулчулукка жана адам сатууга жол бербөө, ошондой эле балдар эмгегинин эң начар түрлөрүнө тыюу салуу жана жоюу, анын ичинде жашы жете элек балдарды аскерге тартуу жана күчүн пайдалануу, ошондой эле 2025-жылга чейин балдар эмгегин жана анын бардык түрлөрүн токтотуу;

8.8 Эмгек укуктарын коргоо жана бардык жумушчулар, анын ичинде эмгек мигранттары, айрыкча мигрант аялдар жана кооптуу жумушта иштегендер үчүн ишенимдүү жана коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу;

8.9 2030-жылга чейин, жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү маданиятка жана жергиликтүү өндүрүшкө өбөлгө түзгөн туруктуу туризмди өнүктүрүүгө багытталган стратегиялардын иштелип чыгышын камсыз кылуу;

8.10 Бардык адамдар үчүн банктык, камсыздандыруу жана финансылык кызмат көрсөтүүлөргө жетүүнү жеңилдетүү жана кеңейтүү боюнча улуттук каржы мекемелеринин мүмкүнчүлүгүн бекемдетүү;

8.A Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө, айрыкча орто өнүккөн өлкөлөргө, анын ичинде өнүккөн өлкөлөргө соода-сатыкка байланышкан техникалык жардамдын өркүндөтүлгөн интегралдык алкагы аркылуу ”Соода колдоосун” жогорулатуу;

8.B 2020-жылга чейин жаштарды жумушка орноштуруунун глобалдык стратегиясын иштеп чыгып, ишке киргизиңиз жана Эл аралык Эмгек Уюмунун Глобалдык Жумушчулар Пактын ишке ашыруу.
 

Ушул Туруктуу өнүгүү максатына байланышкан негизги демилгелерибиздин жайгашкан жерлери