Вакансиялар

Filters

27 декабрь 2021
Тапшыруунун акыркы мөөнөтү
24 январь 2022
UNDP: United Nations Development Programme
27 декабрь 2021
Тапшыруунун акыркы мөөнөтү
24 январь 2022
UNDP: United Nations Development Programme
06 январь 2022
Тапшыруунун акыркы мөөнөтү
18 февраль 2022
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

БУУда карьера жөнүндө көбүрөөк билип алыңыз

Баяндаманы көрүү