Медиа контакттар

Карина Абдылдаева

Карина Абдылдаева

ФАО
Коомчулук менен байланыш боюнча кызматкер
 
Ольга Гребенникова

Ольга Гребенникова

ФАО
Коомчулук менен байланыш боюнча кызматкер Жерди башкаруу боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн демилгеси (CACILM-2)