Баяндама

Туруктуу Өнүгүү Максаттарынын Кыргыз Республикасындагы Жаш Элчилери - 2021

04 июнь 2021
SDG Youth Ambassadors
Caption: SDG Youth Ambassadors
Photo: © UNRCO

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

БУУ
Бириккен Улуттар Уюму

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар