Sustainable Development Goal
13

Климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөшүү

Климаттын өзгөрүшү жана анын кесепеттери боюнча күрөшүүнүн шашылыш чараларын кабыл алуу.

13 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

13.1 Бардык өлкөлөрдө коркунучтуу климаттык көрүнүштөргө жана табигый кырсыктарга каршылык көргөзүүнү жана адаптация болуу жөндөмүн жогорулатуу;

13.2 Климаттын өзгөрүүсүнө жооп берүү чараларын улуттук деңгээлде саясатка, стратегияларга жана пландоого кошуу;

13.3 Климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин жумшартуу жана азайтуу, аларга адаптация болуу жана алдын алуу боюнча маалымат берүүнү жана адамдардын жана ишканалардын мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу;

13.A БУУнун климаттын өзгөрүүсү жөнүндө Рамкалык конвенциясынын катышуучулары болуп эсептелген өнүккөн өлкөлөрдүн өздөрүнө алган климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин жумшартуу боюнча конструктивдүү чараларды кабыл алуу жана жана аларды жүзөгө ашыруунун ачык болуусун камсыз кылуу чөйрөсүндө өнүккөн өлкөлөрдүн керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн бардык булактардан 100 млрд. АКШ долларынын жалпы аракети менен 2020-жылга чейин жыл сайын мобилизациялоо максатына жетүү милдеттерин аткаруусу, ошондой эле Жашыл климаттык фондду мүмкүн болгон кыска убакыт ичинде капитализациялоо жолу менен толук түрдө ишке кирүүсүн камсыз кылуу;

13.B Азыраак өнүккөн өлкөлөрдө жана чакан аралдардагы өнүгүп жаткан өлкөлөрдө климаттын өзгөрүүсүнө байланышкан, көбүнчө аялдарга, жаштарга, ошондой эле жергиликтүү жана маргиналдык коомдорго өзгөчө көңүл буруу менен пландоо жана башкаруу мүмкүнчүлүктөрүн чыңдоо боюнча механизмдерди түзүүгө көмөк көрсөтүү.