Sustainable Development Goal
10

Теңсиздикти азайтуу

Өлкөлөр ичиндеги жана алардын ортосунда теңсиздикти азайтуу.

10 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

10.1 2030-жылга чейин, калктын төмөнкү 40 пайызынын кирешесинин өсүшүн мамлекеттик орточо көрсөткүчтөн акырындык менен камсыз кылуу;

10.2 2030-жылга чейин мыйзамдуу колдоп, адамдардын жашына, жынысына, майыптыгына, расасына, улутуна, тегине, динине жана экономикалык же башка абалына карабастан коомдук, экономикалык жана саясий турмушка жигердүү катышуусуна колдоо көрсөтүү;

10.3 Мүмкүнчүлүктөрдүн теңдигин камсыз кылуу жана жыйынтыктардагы келип чыккан теңсиздикти кыскартуу, анын ичинде басмырлоочу мыйзамдарды, саясатты жана практиканы жок кылуу жана ушул максатка ылайыктуу мыйзамдарды, саясатты жана чараларды жайылтуу;

10.4 Тийиштүү саясатты, айрыкча бюджеттик-салыктык саясаттыжана социалдык коргоо жана эмгек акы маселелери саясатын кабыл алып, жана акырындык менен кеңири теңчиликке жеткиликтүүсүн камсыз кылуу;

10.5 Дүйнөлүк каржы базарларын жана мекемелерин жөнгө салуу жана мониторинг жүргүзүү ыкмаларын өркүндөтүп, ырааттуу колдонуу;

10.6 Дүйнөлүк эл аралык экономикалык жана каржы мекемелериндеги чечимдерди кабыл алуу процессинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн көбүрөөк өкүлчүлүгүн жана добуш берүү үнүн камсыз кылуу, бул институттарды натыйжалуу, ишенимдүү, отчеттуу жана мыйзамдуу болуусун камсыз кылуу;

10.7 Пландаштырылган жана жакшы иштелип чыккан миграция саясатын ишке ашыруу аркылуу тартиптүү, коопсуз, мыйзамдуу жана жоопкерчиликтүү миграцияны жана адамдардын мобилдүүлүгүн илгерилетүүгө таасир берүү.

10.A Дүйнөлүк Соода Уюмунун келишимдерине ылайык, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө, айрыкча начар өнүккөн өлкөлөргө өзгөчө жана дифференциалдык мамиле принцибин ишке ашыруу;

10.B Улуттук пландарга жана программаларына ылайык, өзгөчө муктаждыгы начар өлкөлөргө, Африка өлкөлөрүнө, өнүгүп келе жаткан кичинекей арал мамлекеттерге жана деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө, өнүгүүгө расмий жардам жана каржылык агымдарды, анын ичинде түздөн-түз чет өлкөлүк инвестицияларды тартууга үндөө;

10.C 2030-жылга чейин мигранттар которгон суммадагы операциялык чыгымдарды которулган сумманын 3 пайызына чейин кыскартуу жана чыгымдар 5 пайыздан ашып кеткен акча которуу каналдарын жок кылуу.
 

Ушул Туруктуу өнүгүү максатына байланышкан негизги демилгелерибиздин жайгашкан жерлери