Sustainable Development Goal
5

Гендердик теңдик

Гендердик теӊдүүлүккө жетүү жана бардык аялдардын жана кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеӊейтүү.

5 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

5.1 Бардык жерде аялдарга жана кыздарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн токтотуу;

5.2 Мамлекеттик жана жеке чөйрөдөгү бардык аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун бардык түрлөрүн, анын ичинде адам сатуу жана сексуалдык эксплуатациянын жана анын башка түрлөрүн жоюу;

5.3 Жаш, эрте жана мажбурлап никеге тургузуу, аялдардын жыныс органдарын кесүү сыяктуу зыяндуу тажрыйбаларды жок кылуу;

5.4 Улуттук шарттарды эске алуу менен, коммуналдык кызматтарды, инфраструктураны жана коопсуздук тармактарын камсыз кылуу, үй чарбасынын жана үй-бүлөнүн жалпы жоопкерчилигин өркүндөтүү аркылуу акысыз тейлөө жумуштарын жана үй жумуштарын таануу жана баалоо;

5.5 Аялдардын толук жана чыныгы катышуусун жана алардын саясий, экономикалык жана коомдук турмуштагы чечимдерди кабыл алуунун бардык деңгээлдеринде жетекчилик кылуусуна бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу;

5.6 Калкты жайгаштыруу жана өнүктүрүү боюнча эл аралык конференциянын иш-аракеттеринин программасына, Пекиндин иш-аракеттеринин платформасына жана кароонун жыйынтыгына ылайык, сексуалдык жана репродуктивдик саламаттыкты сактоо кызматтарына жана репродуктивдик укуктарга жалпы жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу;

5.A Улуттук мыйзамдарга ылайык, аялдарга экономикалык ресурстарга бирдей укуктарды берүү, ошондой эле жерге жана менчиктин башка формаларына, каржылык кызмат көрсөтүүлөргө, мураска жана жаратылыш ресурстарына ээлик кылууга жана контролдоого мүмкүндүк берүүчү реформаларды жүргүзүү;

5.B Аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн жана укуктарын кеңейтүү үчүн жогорку натыйжалуу технологияларды, тактап айтканда маалыматтык-коммуникациялык технологияларды активдүү колдонууну көбөйтүү;

5.C Гендердик теңчиликти жана бардык деңгээлдеги аялдар менен кыздардын мүмкүнчүлүктөрүн жана укуктарын кеңейтүү үчүн акыйкат саясатты жана милдеттүү мыйзамдарды кабыл алуу жана өркүндөтүү.