Sustainable Development Goal
7

Арзан жана таза энергия

Ишеничтүү, арзан, туруктуу жана заманбап электр энергиясына болгон жалпы жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу.

7 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

7.1 2030-жылга чейин арзан, ишенимдүү жана заманбап энергия булактарына жалпы жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу;

7.2 2030-жылга чейин, энергиянын дүйнөлүк энергетикалык баланстын жаңылануучу энергиянын үлүшүн бир кыйла көбөйтүү;

7.3 2030-жылга чейин, энергетикалык натыйжалуулуктун глобалдык көрсөткүчүн жогорулатуу;

7.A 2030-жылга чейин эл аралык кызматташтыкты өркүндөтүү, таза энергия жаатындагы изилдөөлөргө жана технологияларга, анын ичинде жаңыланып туруучу энергияга, энергиянын натыйжалуулугуна жана заманбап жана таза казып алынган отун технологияларына, ошондой эле энергетикалык инфраструктурага жана таза энергия технологияларына инвестицияларды тартууга көмөктөшүү;

7.B 2030-жылга чейин өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, айрыкча орто өнүккөн өлкөлөрдө, чакан өнүккөн арал өлкөлөрдө жана деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөрдө, алардын колдоо программаларына ылайык, заманбап жана туруктуу энергия менен камсыз кылуу үчүн инфраструктураны кеңейтүү жана технологияларды жаңыртуу.