7 Туруктуу өнүгүү максаты

Арзан жана таза энергия

Ишеничтүү, арзан, туруктуу жана заманбап электр энергиясына болгон жалпы жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу.

7

7 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

7.1 2030-жылга чейин арзан, ишенимдүү жана заманбап энергия булактарына жалпы жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу;

7.2 2030-жылга чейин, энергиянын дүйнөлүк энергетикалык баланстын жаңылануучу энергиянын үлүшүн бир кыйла көбөйтүү;

7.3 2030-жылга чейин, энергетикалык натыйжалуулуктун глобалдык көрсөткүчүн жогорулатуу;

7.A 2030-жылга чейин эл аралык кызматташтыкты өркүндөтүү, таза энергия жаатындагы изилдөөлөргө жана технологияларга, анын ичинде жаңыланып туруучу энергияга, энергиянын натыйжалуулугуна жана заманбап жана таза казып алынган отун технологияларына, ошондой эле энергетикалык инфраструктурага жана таза энергия технологияларына инвестицияларды тартууга көмөктөшүү;

7.B 2030-жылга чейин өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, айрыкча орто өнүккөн өлкөлөрдө, чакан өнүккөн арал өлкөлөрдө жана деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөрдө, алардын колдоо программаларына ылайык, заманбап жана туруктуу энергия менен камсыз кылуу үчүн инфраструктураны кеңейтүү жана технологияларды жаңыртуу.

Кыргыз Республикасындагы Туруктуу өнүгүү максаттары

Туруктуу өнүгүү максаттары – бул эл аралык коомчулуктун алдында турган жакынкы 15 жылда теңсиздик менен жакырчылыкты жоюу, социалдык интеграцияга жетишүү, глобалдык климаттын өзгөрүшүн токтотуу жана дүйнөнү куруу, мында биздин урпактардын татыктуу жашоосу үчүн ресурстардын жетиштүүлүгү болгон 17 максаттын жана 169 милдеттердин комплекси. Максаттар туруктуу өнүгүүнүн 3 негизги аспектисинен турган: экономикалык өсүштү, социалдык интеграцияны жана айлана чөйрөнү камтыган тең салмактуу прогрессти камсыздоого багытталган чараларды өзүнө камтыйт алар глобалдуу жана универсалдуу мүнөздө болушат, бирок локалдуу контекстин шарттарына жараша дифференциалдуу өзгөрүү мүмкүндүгүнө жол берет.

2015-жылдын 25-сентябрында БУУнун 193 мүчө-мамлекеттери туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча милдетттенмелерди алышкан. Бул чечим «Биздин дүйнөнүн кайра түзүлүшү: 2030-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартиби» документинде бекитилген.