Sustainable Development Goal
11

Туруктуу шаарлар жана калктуу конуштар

Шаарларды жана калктуу конуштарды ачык, коопсуз, тиричиликке туруктуу жана экологиялык туруктуулугун камсыз кылуу.

11 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

11.1 2030-жылга чейин, жетиштүү, коопсуз жана кымбат эмес турак-жайга жана негизги кызматтарга жалпы жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу жана начар абалдагы турак-жайларды жаңыртуу;

11.2 2030-жылга чейин коопсуз, жеткиликтүү, арзан жана экологиялык туруктуу унаалык тутумдар жол коопсуздугун өркүндөтүү менен коомдук унааларды бардыгы пайдалана ала тургандай, айрыкча аялуу кырдаалда турган жактардын, аялдардын, балдардын, майыптардын жана карылар пайдалануусун камсыз кылуу;

11.3 2030-жылга чейин бардыгы үчүн ачык масштабдагы жана экологиялык туруктуу урбанизацияны жана бардык өлкөлөрдө калктын отурукташуусун бекем жана туруктуу пландаштыруу жана башкаруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү;

11.4 Дүйнөлүк маданий жана жаратылыш мурастарын коргоо жана сактоо боюнча аракеттерди күчөтүү;

11.5 2030-жылы кырсыктардын кесепетинде ички дүң продукттун жоготуулары түрүндө түз экономикалык зыяндарды азайтып, каза болгондор менен жабырлангандардын санын кескин кыскартуу керек, мында калктын аз камсыз болгон жана талылуу топторуна көңүл буруу керек;

11.6 2030-жылга чейин калктын санынын эсебинде шаарларга экологиялык терс таасирди азайтуу, анын ичинде абанын сапатына, шаардык жана башка чыгындыларды жоюуга өзгөчө көңүл буруу;

11.7 2030-жылга чейин баарына, айрыкча аялдарга жана балдарга, улгайган адамдарга жана майыптарга коопсуз, жеткиликтүү жана ачык болгон жашыл аймактарды жана коомдук жайларды ачуу;

11.A Улуттук жана аймактык өнүктүрүүнү пландоонун сапатын жакшыртуунун негизинде, шаардык, шаар четиндеги жана айылдык райондордун ортосундагы оң маанайдагы экономикалык, социалдык жана экологиялык байланышты колдоо;

11.B 2020-жылга чейин социалдык тоскоолдуктарды жоюуга, ресурстарды колдонуунун натыйжалуулугун жогорулатууга, климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин жумшартууга, анын өзгөрүүсүнө адаптация болууга жана табигый кырсыктарга каршы туруу жөндөмүнө багытталган комплекстүү стратегияларды жана пландарды кабыл алган шаарлардын жана калк жайгашкан пункттардын санын бир кыйла көбөйтүү жана 2015-2030-жж. кырсык болуу тобокелин төмөндөтүү боюнча Сендай рамкалык программасына ылайык, бардык деңгээлде кырсыктарга байланыштуу тобокелдерди комплекстүү башкаруу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

11.C Азыраак өнүккөн өлкөлөргө көмөк көрсөтүү, анын ичинде жергиликтүү материалдарды колдонуу менен экологиялык туруктуу жана бекем имараттарды курууда финансылык жана техникалык жардам берүү.

 

Ушул Туруктуу өнүгүү максатына байланышкан негизги демилгелерибиздин жайгашкан жерлери