Баяндама

Оңой эмес убада: Кыргызстандын түштүгүндөгү алыскы айылды интернетке кошуу аракети

15 март 2022
Photo: © Giga Initiative, UNICEF Office of Innovation

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

ЮНИСЕФ
Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар