4 Туруктуу өнүгүү максаты

Сапаттуу билим

Ар тараптуу жана адилеттүү, сапаттуу билим берүүнү камсыздоо жана бардыгы үчүн окуу мүмкүнчүлүгүн түзүү.

4

4 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

4.1 2030-жылга чейин, бардык кыздар менен эркек балдардын акысыз, бирдей жана сапаттуу башталгыч жана орто билим алууларын камсыз кылуу, бул окутуунун актуалдуу жана натыйжалуу жыйынтыктарына жетишүү;

4.2 2030-жылга чейин, бардык кыздар менен эркек балдардын сапатту өнүгүү тутумуна, кенже жаштагы мектепке чейинки балдарга кам көрүүнү жана башталгыч билим алууга даяр экендигин камсыз кылуу;

4.3 2030-жылга чейин, баардык аялдар менен эркектер үчүн жеткиликтүү жана сапаттуу кесиптик-техникалык жана жогорку билимге, анын ичинде университеттик билимге бирдей мүмкүнчүлүктү камсыз кылуу;

4.4 2030-жылга чейин талап кылынган көндүмдөргө ээ болгон, ошондой эле кесиптик-техникалык көндүмдөрү менен жумушка орношуу, татыктуу эмгек жана ишкердүүлүк менен алектенүүчү жаштардын жана чоң адамдардын санын жогорулатуу;

4.5 2030-жылга чейин билим берүүдөгү гендердик теңсиздикти жоюу жана калктын аялуу топторуна, анын ичинде ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга, жергиликтүү калкка жана аялуу кырдаалда турган балдарга билим берүүнүн жана кесиптик-техникалык билим берүүнүн бирдей деңгээлин камсыз кылуу;

4.6 2030-жылга чейин, бардык жаштардын жана калктын улуу катмары болгон эркектердин да, аялдардардын дагы окуй алуусун, жаза алуусун жана санай алуусун камсыздоо;

4.7 2030-жылга чейин, бардык окуучулардын туруктуу өнүгүүнү илгерилетүү үчүн зарыл болгон билимди жана көндүмдөргө ээ болушун камсыз кылуу, анын ичинде туруктуу өнүгүү жана туруктуу жашоо образын окуу менен, адам укуктары, гендердик теңдик, тынчтык маданиятын жайылтуу жана зордук-зомбулукка жол бербөө, жарандыктын тынчтыгы жана баалуулуктардын маданий ар түрдүүлүгүн аңдап сезүү жана туруктуу өнүгүүгө маданияттын салымы;

4.А Балдардын кызыкчылыктарын эске алуу менен, майыптарга жана гендердик аспектилерге байланыштуу билим берүү мекемелерин куруу жана өркүндөтүү, баарына коопсуз, эркин, зомбулуксуз, социалдык тоскоолдуктарсыз жана натыйжалуу окуу чөйрөсүн камсыз кылуу;

4.B 2020-жылга чейин дүйнө жүзү боюнча өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө, айрыкча орто өнүккөн өлкөлөргө, кичинекей өнүгүп келе жаткан арал өлкөлөрүнө жана Африка өлкөлөрүнө, өнүккөн өлкөлөр жана башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жогорку билим берүү, анын ичинде кесиптик-техникалык билим берүү жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялар боюнча маселелер, техникалык, инженердик жана илимий программалар боюнча окутуу үчүн стипендиялардын санын бир кыйла жогорулатуу;

4.C 2030-жылга чейин, квалификациялуу мугалимдердин санын, анын ичинде өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, айрыкча орто өнүккөн өлкөлөрдө жана өнүккөн кичинекей арал өлкөлөрдө мугалимдердин билимин жогорулатуу жаатында эл аралык кызматташуу аркылуу көбөйтүү.

Кыргыз Республикасындагы Туруктуу өнүгүү максаттары

Туруктуу өнүгүү максаттары – бул эл аралык коомчулуктун алдында турган жакынкы 15 жылда теңсиздик менен жакырчылыкты жоюу, социалдык интеграцияга жетишүү, глобалдык климаттын өзгөрүшүн токтотуу жана дүйнөнү куруу, мында биздин урпактардын татыктуу жашоосу үчүн ресурстардын жетиштүүлүгү болгон 17 максаттын жана 169 милдеттердин комплекси. Максаттар туруктуу өнүгүүнүн 3 негизги аспектисинен турган: экономикалык өсүштү, социалдык интеграцияны жана айлана чөйрөнү камтыган тең салмактуу прогрессти камсыздоого багытталган чараларды өзүнө камтыйт алар глобалдуу жана универсалдуу мүнөздө болушат, бирок локалдуу контекстин шарттарына жараша дифференциалдуу өзгөрүү мүмкүндүгүнө жол берет.

2015-жылдын 25-сентябрында БУУнун 193 мүчө-мамлекеттери туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча милдетттенмелерди алышкан. Бул чечим «Биздин дүйнөнүн кайра түзүлүшү: 2030-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартиби» документинде бекитилген.