Sustainable Development Goal
6

Таза суу жана санитария

Суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланууну жана бардыгы үчүн санитарияны камсыз кылуу.

6 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

6.1 2030-жылга чейин, бардыгы үчүн коопсуз жана жеткиликтүү ичүүчү сууга жалпы жана тең укуктуу жеткиликтүүлүккө жетишүү;

6.2 2030-жылга чейин, жетиштүү санитардык-гигиеналык камсыздоонун жалпы жана бирдей жеткиликтүүлүгүнө жетишип, аялуу кырдаалда турган топтордун, аялдардын жана кыздардын муктаждыктарына өзгөчө көңүл буруп, ачык дефекацияны токтотуу;

6.3 2030-жылга чейин булганууну азайтуу, таштандыларды жок кылуу жана зыяндуу химикаттарды жана материалдарды чыгарууну минималдаштыруу, тазаланбаган агынды суулардын үлүшүн эки эсе кыскартуу жана агынды сууларды кайра иштетүүнү жана коопсуз пайдаланууну дүйнө жүзү боюнча кыйла жогорулатуу менен суунун сапатын жогорулатуу;

6.4 2030-жылга чейин суунун жетишсиздигин чечүү жана суунун жетишсиздигинен жапа чеккен адамдардын санын кыскартуу үчүн бардык тармактар боюнча сууну пайдалануунун натыйжалуулугун бир кыйла жогорулатып, таза суунун туруктуу алынышын жана камсыз болушун камсыз кылуу;

6.5 2030-жылга чейин суу ресурстарын интеграцияланган башкарууну бардык деңгээлдерде, анын ичинде зарыл болгон учурда трансчекаралык кызматташтык аркылуу камсыз кылуу;

6.6 2020-жылга чейин суу менен байланышкан экосистемаларды, анын ичинде тоолорду, токойлорду, саздак жерлерди, дарыяларды, суу катмарларын жана көлдөрдү коргоо жана калыбына келтирүү;

6.A 2030-жылга чейин суу менен камсыздоо жана санитария боюнча иш-чараларды жана программаларды, анын ичинде сууну жыйноо, тузсуздандыруу, сууну натыйжалуу пайдалануу, агынды сууларды тазалоо жана кайра иштетүү жана технологияларды кайра иштетүү боюнча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн потенциалын бекемдөө үчүн эл аралык кызматташтыкты жана колдоону кеңейтүү;

6.B Суу чарбасын жана санитарияны башкарууну жакшыртууга жергиликтүү жамааттардын катышуусун колдоо жана бекемдөө.

Кыргыз Республикасындагы Туруктуу өнүгүү максаттары

Туруктуу өнүгүү максаттары – бул эл аралык коомчулуктун алдында турган жакынкы 15 жылда теңсиздик менен жакырчылыкты жоюу, социалдык интеграцияга жетишүү, глобалдык климаттын өзгөрүшүн токтотуу жана дүйнөнү куруу, мында биздин урпактардын татыктуу жашоосу үчүн ресурстардын жетиштүүлүгү болгон 17 максаттын жана 169 милдеттердин комплекси. Максаттар туруктуу өнүгүүнүн 3 негизги аспектисинен турган: экономикалык өсүштү, социалдык интеграцияны жана айлана чөйрөнү камтыган тең салмактуу прогрессти камсыздоого багытталган чараларды өзүнө камтыйт алар глобалдуу жана универсалдуу мүнөздө болушат, бирок локалдуу контекстин шарттарына жараша дифференциалдуу өзгөрүү мүмкүндүгүнө жол берет. 2015-жылдын 25-сентябрында БУУнун 193 мүчө-мамлекеттери туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү боюнча милдетттенмелерди алышкан. Бул чечим «Биздин дүйнөнүн кайра түзүлүшү: 2030-жылга чейинки мезгилде туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартиби» документинде бекитилген.