Sustainable Development Goal
12

Жоопкерчиликтүү керектөө жана өндүрүш

Өндүрүштүн жана керектөөлөрдүн туруктуу моделин камсыз кылуу.

12 - Туруктуу Өнүгүү Максаты

12.1 Алгачкылардан болуп өнүккөн өлкөлөрдүн кирүүсү менен, бардык өлкөлөрдүн катышуусу жана өнүккөн өлкөлөрдүн өнүгүүсү жана потенциалы эске алынган, керектөөнүн жана өндүрүүнүн рационалдуу үлгүлөрүн колдонууга өтүү боюнча иш-аракеттердин Он жылдык стратегиясын ишке ашыруу;

12.2 2030-жылга чейин табигый ресурстардын рационалдуу өздөштүрүлүүсүнө жана натыйжалуу колдонулуусуна жетүү;

12.3 2030-жылга чейин чекене жана керектөөчү деңгээлдеринде азык-түлүк таштандыларынын жалпы дүйнөлүк санын калктын санынын эсебинде эки эсеге азайтуу жана өндүрүштүк-сатып өткөрүү байланышында, анын ичинде эгин чогултууда азык-түлүктү жоготууну төмөндөтүү;

12.4 2020-жылга чейин макулдашылган эл аралык принциптерге ылайык, химиялык заттарды жана алардын калдыктарын алардын бүтүндөй жашоо циклинде экологиялык рационалдуу колдонууга жетүү жана алардын адамдардын ден-соолугуна жана курчаган чөйрөгө терс таасирин тийгизүүсүн минимумга түшүрүү үчүн абага, сууга жана топуракка түшүүсүн олуттуу кыскартуу;

12.5 2030-жылга чейин таштандылардын пайда болуусунун алдын алуу, аларды азайтуу, кайра иштетүү жана кайрадан колдонуу боюнча чараларды кабыл алуу жолу менен алардын көлөмүн олуттуу азайтуу;

12.6 Компанияларга, айрыкча ири жана улуттар аралык компанияларга өндүрүштүн туруктуу ыкмаларын колдонууну жана ресурстарды рационалдуу колдонуу жөнүндө маалыматты отчетторунда чагылдырууну сунуш кылуу;

12.7 Улуттук стратегияларга жана артыкчылыктарга ылайык мамлекеттик сатып алуулардын туруктуу тажрыйбасын камсыз кылууда көмөк көрсөтүү;

12.8 2030-жылга чейин бүткүл дүйнөдөгү элдер туруктуу өнүгүү жана табият менен таттуу мамиледе жашоо сүрүү жөнүндө тийиштүү маалыматтарга ээ болуусун камсыз кылуу;

12.A Керектөөнүн жана өндүрүштүн салыштырмалуу рационалдуу үлгүсүнө өтүү үчүн өнүккөн өлкөлөргө алардын илимий-техникалык потенциалын өстүрүүдө жардам көрсөтүү;

12.B Жумуш орундарын түзүүгө, жергиликтүү маданиятты өнүктүрүүгө жана жергиликтүү продукцияны өндүрүүгө өбөлгө түзө турган, туруктуу өнүгүүгө туруктуу туризмдин тийгизген таасирин мониторинг кылуунун куралдарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

12.C Казып алынган күйүүчү майдын ыксыз сарпталышына алып барган, натыйжасыз субсидиялоо менен айырмаланган колдонууну улуттук шарттарды эске алуу менен рыноктук диспропорцияларды жоюу аркылуу рационалдаштыруу. Анын ичинде салык салууну кайрадан уюштуруу жана алардын экологиялык кесепеттерин каттоо үчүн алар бар болгон жерде зыяндуу субсидиялардан акырындык менен баш тартуу жолу аркылуу рационалдаштыруу. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн өзгөчө керектөөлөрдүн жана шарттарын толук көңүлгө алуу жана муктаж адамдардын жана калктын аярлуу катмарынын кызыкчылыктары корголо тургандай абалда, алардын өнүгүүсү үчүн мүмкүн болгон терс кесепеттерди минимумга түшүрүү.