Баяндама

Кыргызстанда жыныстык билим берүү жана ВИЧ

09 сентябрь 2021
Photo: © UNAIDS

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

ЮНЭЙДС
АИВ/ЖИКС боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун бириктирилген программасы

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар