Баяндама

Smartphone app aids midwives in Kyrgyzstan

22 февраль 2023

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

WHO
World Health Organization

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар