Кайрылуу

Президент Сооронбай Жээнбековдун Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 70 жылдыгында сүйлөгөн сөзү

16 декабрь 2018

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

БУУ АУЖКБ
Адам укуктары боюнча Жогорку комиссарынын башкармалыгы