Басылма

COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫНЫН ШАРТТАРЫНДА ЭМГЕКТИ УЮШТУРУУ БОЮНЧА ИШ БЕРҮҮЧҮЛӨР ҮЧҮН КОЛДОНМОЛОР ЖЫЙНАГЫ

01 декабрь 2020
СБОРНИК РУКОВОДСТВ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Жарыялаган

ЭАЭУ

Өнөктөштүктө ​​жарыяланган

JIA
File type: PDF
Жүктөөлөр: 237
File type: PDF
Жүктөөлөр: 203

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар