Басылма

COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫНЫН ШАРТТАРЫНДА ЭМГЕКТИ УЮШТУРУУ БОЮНЧА ИШ БЕРҮҮЧҮЛӨР ҮЧҮН КОЛДОНМОЛОР ЖЫЙНАГЫ

01 декабрь 2020
СБОРНИК РУКОВОДСТВ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Жарыялаган

ЭАЭУ

Өнөктөштүктө ​​жарыяланган

JIA
File type: PDF
Жүктөөлөр: 57
File type: PDF
Жүктөөлөр: 65

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар