Баяндама

Interactive TV series about HIV launched in Kyrgyzstan

13 ноябрь 2020

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар