Басылма

Адамдардын жана жаныбарлардын ден-соолугу үчүн сүт азыктарын өндүрүүдө антибиотиктерди натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү түрдө кантип колдонуу керек

19 июль 2021

Жарыялаган

ФАО
File type: PDF
Жүктөөлөр: 573
File type: PDF
Жүктөөлөр: 374
File type: PDF
Жүктөөлөр: 285

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар