Басылма

Окуяларды гендердик сезгичтик жактан чагылдыруу жана медиа-сабаттуулук аркылуу экстремизмди жайылтууга каршы аракет көрүү боюнча колдонмо

11 август 2020

Жарыялаган

БУУнун Аялдар түзүмү

Өнөктөштүктө ​​жарыяланган

БУУнун Тынчтыкты Куруу Фонду
Data Lab
Pil Research
File type: PDF
Жүктөөлөр: 4621
File type: docx
Жүктөөлөр: 3653

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар