Кайрылуу

Мигранттардын эл аралык күнүнө карата БУУнун Туруктуу координаторунун билдирүүсү

16 декабрь 2021

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

МЭАУ
Миграция боюнча эл аралык уюму / БУУнун Миграция боюнча агенттиги

Бул демилгеге катышкан башка түзүмдөр

A
Across