Кайрылуу

Адам укуктары күнү - БУУнун Координатор-резидентинин жана ПРООН Туруктуу өкүлүнүн милдетин убактылуу аткаруучу, айым Луиз Чемберлендин сөзү

10 декабрь 2019

Кайрылууну жасаган

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

БУУӨП
Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасы