Кайрылуу

Биргелешкен стратегиялык координациялык комитеттин чогулушунда БУУнун Туруктуу координаторунун сөзү

24 март 2023

Кайрылууну жасаган

Бул демилге аркылуу биз колдогон максаттар

Бул демилгеге катышкан БУУ агенттиктери

БУУ ТКК
БУУнун Туруктуу координаторунун кеңсеси