Басылма

Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүү максаттарынын статистикасы 2014-2020

01 апрель 2022
SDG Statistics in the Kyrgyz Republic 2014-2020

Жарыялаган

БУУ ТКК
БУУ
БУУӨП

Өнөктөштүктө ​​жарыяланган

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети
UKAID
File type: PDF
Жүктөөлөр: 88
File type: PDF
Жүктөөлөр: 82
File type: PDF
Жүктөөлөр: 79
File type: PDF
Жүктөөлөр: 88